APLIKACJA A2 DO EUROPY

Od początku współpracy z Autostradą Wielkopolską prowadzimy skuteczne działania PR w obszarze komunikacji B2C. Na bieżąco wypracowujemy pomysły, strategie komunikacji oraz prowadzimy działania na linii klient-autostrada. Wraz z Autostradą Wielkopolską stworzyliśmy pierwszy w Polsce internetowy przewodnik po drogach, gdzie promowaliśmy europejski charakter autostrady A2 i ukazaliśmy ją jako lidera rozwiązań́ ułatwiających poruszanie się̨ po Polsce i całym Starym Kontynencie. W tym celu stworzyliśmy aplikację mobilną. Przeprowadziliśmy również akcję Postaw na odblask, generując AVE o wartości ponad 1 200 000 zł. Z niezwykle dobrym przyjęciem spotkała się̨ również̇ kampania Pohamuj się̨, którą wsparli rajdowiec, Maciej Wisławski i dziennikarz, Juliusz Szalek.

Poznań ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań | Warszawa ul. Sienna 86/60, 00-815 Warszawa
 | NIP 779 24 19 591 agencja@idpr.pl