MEGA MISJA EN

Orange, jako pionier w dziedzinie dostępu do nowych technologii postanowił wesprzeć szkoły w zakresie edukacji cyfrowej. Programem zostało objęte 350 świetlic z całej Polski. Naszym zadaniem była pełna obsługa kreatywna oraz organizacyjna. Odpowiadaliśmy za opracowanie identyfikacji, grafik oraz animacji, pełną obsługę PR, a wreszcie rekrutację szkół i wyposażenie zwycięskich świetlic. W okresie między listopadem 2016 a lipcem 2017 ukazało się około 457 wzmianek o programie MegaMisja. W tym ok. 155 artykułów dotyczących rekrutacji do drugiej edycji programu, za którą odpowiadaliśmy.

Poznań ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań | Warszawa ul. Sienna 86/60, 00-815 Warszawa
 | NIP 779 24 19 591 agencja@idpr.pl