WAKACJE Z MUSZKIETERAMI EN

Projekt zrealizowany dla Fundacji Muszkieterów. Celem akcji było zorganizowanie wypoczynku dla niemal 1000 dzieci w wieku 8-12 lat z całej Polski – pochodzących z rodzin niezamożnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które osiągnęły dobre wyniki w nauce. Kolonia miała stanowić dla nich nagrodę za wzorową postawę i realizację idei Muszkietera. Założeniem akcji było propagowanie wśród najmłodszych tych wartości, którymi powinien kierować się każdy Muszkieter, a które w przyszłości mają zaprocentować możliwością odniesienia życiowego sukcesu. Beneficjentami projektu były lokalne organizacje, takie jak MOPS, MOPR, PCRP i podmioty pozarządowe oraz – przede wszystkim – dzieci w wieku szkolnym, ich rodzice i opiekunowie, a także lokalna społeczność. W czasie trwania akcji ukazało się 1225 publikacji o łącznej wartości 1 299 362 zł.

Poznań ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań | Warszawa ul. Sienna 86/60, 00-815 Warszawa
 | NIP 779 24 19 591 agencja@idpr.pl