PRACOWNIE ORANGE

Wszystkie dzieci potrzebują̨ dostępu do nowych technologii. Tylko w ten sposób są w stanie zapewnić sobie dobry start w przyszłość. Wraz z Fundacją Orange zorganizowaliśmy bezprecedensową akcję tworzenia świetlic multimedialnych. Wpłynęło do nas 1018 wniosków z różnych szkół. Łącznie w głosowaniach wzięło udział 182 600 osób, oddając 4 022 500 głosów. W Pracowniach Orange byliśmy odpowiedzialni za stworzenie kompleksowej identyfikacji, PR oraz obsługę programu.

Poznań ul. Słowackiego 57, 60-521 Poznań | Warszawa ul. Sienna 86/60, 00-815 Warszawa
 | NIP 779 24 19 591 agencja@idpr.pl